ul. Jasna 17a, 41-800 Zabrze

Świadectwo Energetyczne w Zabrzu [Ponad 1000 Realizacji] | SAGO

    Jesteś tu
  • BLOG
  • Świadectwo energetyczne w Zabrzu
Świadectwo energetyczne w Zabrzu
21 marca, 2024

Świadectwo energetyczne w Zabrzu ma duże znaczenie dla całego rynku nieruchomości. Jest ono swoistym „paszportem energetycznym” budynków, zarówno najnowszych, będących jeszcze w stanie deweloperskim, jak i tych starszych, a nawet zabytkowych. Zawarte w certyfikacie energetycznym dane pozwalają, na przykład, na precyzyjne oszacowanie wartości nieruchomości, a co za tym idzie – na ustalenie optymalnej ceny. Ułatwiają też planowanie termomodernizacji i ubieganie się o środki na jej realizację.

Spis treści:
Dlaczego warto mieć taki dokument?
Fachowa wiedza i kierowanie się prawem
Dokładne paragrafy
Fakty to podstawa
W jakich sytuacjach trzeba zlecić przygotowanie certyfikatu?
Kiedy należy przekazać certyfikat drugiej stronie?

Dlaczego warto mieć świadectwo energetyczne budynków i lokali w Zabrzu?

Zgromadzone przeze mnie doświadczenie w sporządzaniu świadectw energetycznych w Zabrzu – mieście, w którym znajduje się siedziba firmy SAGO – wskazuje, że dokumenty te są bardzo przydatne dla każdego właściciela albo zarządcy domu, obiektu przemysłowego lub innej nieruchomości. Ich cennym walorem jest przedstawienie w przejrzysty sposób danych o wielkości zapotrzebowania na energię konieczną, by zapewnić użytkowanie budynku albo jego części zgodnie z przeznaczeniem. Dzięki temu łatwo można zorientować się w efektywności energetycznej obiektu i obliczyć prognozowane koszty jego utrzymania.

Profesjonalizm i zgodność z przepisami

Dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że certyfikat energetyczny ma wartość tylko wtedy, gdy jest sporządzony lege artis. Właśnie dlatego w swojej działalności kieruję się aktualną wiedzą techniczną. Łączę ją z precyzją, szybkością i zachowywaniem ustalonych terminów. Potwierdzają to wystawiane przez przedsiębiorców, deweloperów i instytucje publiczne referencje. Szczególnie ważne są dla mnie również regulacje prawne. Doświadczenie wskazuje, że przestrzeganie ustaw prowadzi do rezultatów korzystnych zarówno dla osoby zlecającej sporządzenie certyfikatu energetycznego, jak i dla osób trzecich, na przykład jej klientów – nabywców nieruchomości albo najemców mieszkań i lokali użytkowych.

Precyzja uregulowań

Specyfiką mojej branży jest także to, że sposób określania charakterystyki energetycznej jest bardzo dokładnie opisany w aktach normatywnych. Szczególne znaczenie dla każdego rodzaju certyfikowanej nieruchomości, czy to niewielkiego domu, czy to wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, ma art. 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (dalej: ustawa). Na jego podstawie jesteśmy zobowiązani do przygotowania każdego certyfikatu w oparciu o metodologię przewidzianą w obszernym i szczegółowym rozporządzeniu ministra budownictwa, wydanym na podstawie art. 15 ustawy.

Mężczyzna składający podpis

Dokument bazujący na faktach

Oprócz tego należy kierować się nakazem zawartym w art. 4 ust. 2 ustawy. Przepis ten poleca, by za każdym razem uwzględniać parametry techniczne instalacji i konstrukcji budynku oraz parametry techniczne źródła ciepła, które zasila budynek albo jego część. Z takimi wymogami w pełni koresponduje moja praktyka. Standardem jest wizja obiektu, przeprowadzenie dokładnych pomiarów i zgromadzenie potrzebnych dokumentów. O jakości mojej pracy świadczy na przykład to, że wszystkie certyfikaty mojego autorstwa zostały przyjęte przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dobrze sporządzone świadectwo może stać się podstawą dla kolejnych certyfikatów, wystawianych na przykład w oparciu o art. 9 ustawy. Przepis ten pozwala na opracowanie certyfikatu dla części budynku na bazie certyfikatu dla całego budynku. Zwróć uwagę, że chroni on interesy właścicieli mieszkań i innych lokali, gdyż nakłada na właściciela albo zarządcę budynku obowiązek przekazania bez jakichkolwiek opłat kopii albo wydruku certyfikatu energetycznego budynku w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym wspomniane osoby zwróciły się doń o to (art. 9 ust. 2 ustawy).

Kiedy świadectwo energetyczne w Zabrzu jest wymagane przez ustawę o charakterystyce energetycznej?

Za przygotowaniem świadectwa energetycznego dla leżących w Zabrzu budynków mieszkalnych i użytkowych przemawiają względy ekonomiczne i ekologiczne. Znaczenie prawidłowo sporządzonego certyfikatu jako źródła precyzyjnej informacji o energochłonności budynku docenia także ustawodawca. W ustawie o charakterystyce energetycznej wprowadza on między innymi wymóg „zapewnienia” (czyli zlecenia przygotowania) przez właściciela albo zarządcę świadectwa budynku (części budynku), która będzie zbyta w oparciu o umowę sprzedaży albo wynajęta (art. 3 ust. 1 ustawy). Takie same obowiązki wchodzą w grę, gdy mamy do czynienia ze sprzedażą bądź wynajęciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub wynajmem lokalu, do którego osoba wynajmująca ma spółdzielcze lokatorskie prawo lokalu (art. 3 ust. 1 ustawy).

W jakim momencie trzeba przekazać dokument?

Zaznaczmy, że sporządzenie certyfikatu energetycznego domu, mieszkania lub innego obiektu w sytuacjach, gdy jest to wymagane przez art. 3 ustawy, nie powinno następować post factum, już po zawarciu umowy. Jasno wskazuje na to art. 11 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, właściciel (zarządca) budynku lub jego części powinien przekazać świadectwo przy sporządzeniu aktu notarialnego, który obejmuje umowę zbycia prawa własności (art. 11 ust. 1 pkt 1). Przy zawarciu umowy najmu trzeba wręczyć albo kopię dokumentu (jeśli było przygotowane w postaci papierowej) albo jego wydruk (gdy było przekazane w postaci elektronicznej, art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy). Takie same zasady znajdują zastosowanie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i lokatorskiego prawa do lokalu.

Na zakończenie podkreślmy, że ani nabywca nieruchomości, ani najemca nie mają możliwości zrzeczenia się swego uprawnienia do otrzymania świadectwa (art. 11 ust. 5 ustawy).