ul. Jasna 17a, 41-800 Zabrze

Certyfikat Energetyczny Mieszkania na Śląsku [Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów]

    Jesteś tu
  • BLOG
  • Certyfikat energetyczny mieszkania na Śląsku w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Chorzowie
Certyfikat energetyczny mieszkania na śląsku
26 lutego, 2024

Certyfikat energetyczny mieszkania na Śląsku to dokument, którego znaczenie w sektorze nieruchomości stale rośnie, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Certyfikat obrazuje jakość wykonania i klasę energetyczną obiektu. Dzięki temu możliwe jest określenie wartości rynkowej i kosztów eksploatacji nieruchomości oraz – jeśli zachodzi taka potrzeba – jej termomodernizacji lub remontu.

Spis treści:
Rzetelny obraz rzeczywistości
Z czego zbudowano mój dom?
Czy świadectwo online to dobre rozwiązanie?
Przepisy
Budownictwo a Kodeks cywilny

Certyfikat energetyczny mieszkania na Śląsku w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Chorzowie – dokument oparty na faktach

W mojej firmie SAGO, przygotowując certyfikaty energetyczne domów i mieszkań na Śląsku, zwracam uwagę na dokładne zapoznanie się z rzeczywistym stanem technicznym każdego budynku. Dotyczy to oddawanych do użytku przez deweloperów bloków i domów na osiedlach, jak i obiektów przemysłowych oraz lokali usługowych. Takie postępowanie odpowiada profesjonalnym standardom, a jednocześnie realizuje cele dyrektywy unijnej 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. oraz implementującej ją ustawy o charakterystyce energetycznej (dalej: ustawa). Świadectwo energetyczne, czy to domu jednorodzinnego, czy to mieszkania, w obrębie miast takich jak: Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów, pozwoli Ci zorientować się w jakości i parametrach technicznych materiałów zastosowanych przez dewelopera albo przedsiębiorcę wykonującego roboty budowlane na Twoje zlecenie.

Z czego zbudowano mój dom?

Porównując obliczone rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne lokalu z teoretycznymi modelami i wskaźnikami wynikającymi z projektu budowlanego, łatwo zorientujesz się, czy inwestycję wykonano lege artis i w zgodzie z przepisami prawa. Chodzi tu przede wszystkim o ustawę o wyrobach budowlanych z roku 2004 oraz wskazujące m.in. na maksymalną wartość wskaźnika EP rozporządzenie o warunkach technicznych, którym powinny odpowiadać budynki. Warto podkreślić, że w naszym kraju – należącym już od dwóch dekad do Unii Europejskiej – obowiązuje także dotyczące jakości materiałów rozporządzenie UE nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. Dzięki świadectwu energetycznemu sprawdzisz zatem, czy nabywane albo wynajmowane przez Ciebie mieszkanie w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Chorzowie zostało wybudowane lub ocieplone we właściwy sposób. Zweryfikowanie efektywności energetycznej nieruchomości i znajdujących się w nich instalacji, zwłaszcza grzewczej, ma duże znaczenie praktyczne nie tylko ze względu na koszty paliw oraz nabycia i serwisu urządzeń centralnego ogrzewania. Jak wskazują specjalistyczne analizy, jakość materiałów budowlanych dostępnych na naszym rynku nieraz mocno rozczarowuje. Wadliwe, słabej jakości produkty prowadzą natomiast do powstawania ukrytych wad budowli, w tym słabszej niż wynikająca z dokumentacji efektywności energetycznej.

Bloki mieszkalne

Czy certyfikat energetyczny online mieszkania na Śląsku w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej lub Chorzowie ma sens?

Wiemy z praktyki, że osoby oferujące przygotowanie certyfikatu energetycznego mieszkania na Śląsku online w obrębie Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej i Chorzowa zwykle próbują skusić klientów, zwłaszcza inwestorów indywidualnych, ceną i krótkim czasem oczekiwania na dokument. Oczywiście, przesłanie dokumentacji mailem trwa kilka sekund, podobnie łatwiej i taniej rozmawia się przez komunikator niż przez telefon. Jednak podejmowanie się certyfikacji budynku albo mieszkania bez wizji w terenie jest niezbyt dobrym pomysłem. Wyobraźmy sobie, że np. deweloper nie nadzoruje realizacji inwestycji ani nie dokonuje odbioru, ale poprzestaje na emailach i fotografiach wysłanych mu przez podwykonawców. I w jednym, i w drugim przypadku trudno mówić o roztropnym i opartym na fachowej wiedzy oraz dobrych praktykach postępowaniu.

Co mówią przepisy?

Prawdą jest, że ani w ustawie o charakterystyce energetycznej, ani w określającym szczegółowo sposób sporządzania świadectwa rozporządzeniu nie znajdziemy przepisu, który expressis verbis zakazywałby opracowywania certyfikatów całkowicie online. Zwróć jednak uwagę, że np. art. 4 ust. 2 ustawy mówi, że świadectwo trzeba przygotować z uwzględnieniem parametrów technicznych konstrukcji i instalacji. Nie przewidziano alternatywy w postaci zapoznania się przez certyfikującego jedynie z dokumentacją, planami albo zdjęciami budynku. Dodajmy, że art. 6 ustawy pozwala na przygotowanie świadectwa na bazie charakterystyki energetycznej, która znajduje się w projekcie technicznym budynku lub jego części (zob. art. 34 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego). Mimo to i ten przepis wskazuje, że konieczne jest branie pod uwagę rzeczywistych parametrów. Właśnie z tego względu art. 6 in fine obliguje osobę wystawiającą świadectwo do uwzględnienia odstępstw od projektu technicznego (o ile – rzecz jasna – dotyczą charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu). Sporządzona wcześniej charakterystyka to jedynie punkt wyjścia, pierwszeństwo ma stan faktyczny w momencie certyfikacji.

Budownictwo a Kodeks cywilny

Na zakończenie przypomnijmy, że właściciela mieszkania i specjalistę przygotowującego certyfikat łączy umowa, kreująca uprawnienia i obowiązki obu stron. W konsekwencji, sporządzenie świadectwa niezgodnie z wiedzą techniczną pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną (art. 471 k.c.). Nie jest ona uzależniona np. od odpowiedzialności dyscyplinarnej czy wykroczeniowej. Nawet jeśli umowa milczy na ten temat, dłużnik ma obowiązek zachowania należytej staranności. Określa się ją z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności (art. 355 k.c.).

W SAGO świadectwa przygotowuję w sposób rzetelny, w przeważającej większości na podstawie bezpośredniej wizji obiektu. W swojej pracy kieruję się zasadą profesjonalizmu. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu certyfikaty przygotowuję w sposób trafny i szybki – wszystkie sporządzone przeze mnie dokumenty zostały przyjęte przez PINB.
Zachęcam do kontaktu oraz skorzystania z moich usług.