ul. Jasna 17a, 41-800 Zabrze

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej na Śląsku [Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów]

    Jesteś tu
  • BLOG
  • Świadectwo Charakterystyki Energetycznej na Śląsku w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Chorzowie
Świadectwo charakterystyki energetycznej na Śląsku
8 listopada, 2023

Świadectwo charakterystyki energetycznej na Śląsku stale budzi zainteresowanie wśród osób planujących nabycie domu lub mieszkania oraz inwestorów zamierzających ulokować kapitał w sektorze nieruchomości. Zwiększa się także świadomość znaczenia oszczędności energetycznych. W związku z tym przygotowaliśmy artykuł, w którym piszemy o metodologii sporządzania świadectw oraz o terminie ich ważności.

Spis treści:
Podstawy sporządzenia
Paragrafy i obliczenia
Przestrzeganie prawa się opłaca
Termin ważności
Co mówią przepisy?
Wyjątek od zasady

Jakie są podstawy sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej na Śląsku dla miast: Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Zabrze?

W mojej firmie SAGO przygotowuję świadectwa charakterystyki energetycznej na Śląsku dla szerokiego spektrum budynków – począwszy od domów jednorodzinnych i pojedynczych mieszkań, aż po obiekty wykorzystywane przez administrację publiczną i przemysł. Kierując się standardami wymaganymi od profesjonalistów, każde świadectwo sporządzane jest w oparciu o jednolitą, ujętą w ramy prawne, metodologię. Dzięki temu zyskujesz dodatkową gwarancję zachowania najwyższych standardów.

Paragrafy i obliczenia

Stanowiąca „mapę drogową” audytorów energetycznych metodologia jest określona w wydanym na podstawie art. 15 ustawy o charakterystyce energetycznej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 II 2015 r. Zgodnie z nim charakterystykę energetyczną można wyznaczyć dwiema alternatywnymi metodami – opartą na standardowym sposobie użytkowana budynku (jego części) lub bazującą na ilości energii rzeczywiście zużytej. Pierwszy sposób zwie się metodą obliczeniową, drugi natomiast metodą zużyciową (§ 3 ust. 1 rozp.). Metoda zużyciowa może być wykorzystywana jedynie, gdy będą spełnione wyliczone w § 3 ust. 2 rozporządzenia przesłanki – m.in. budynek energię niezbędną do przygotowania c.w.u. lub ogrzewania powinien czerpać z sieci ciepłowniczej albo gazowej – muszą również istnieć dokumenty obrazujące rzeczywiste zużycia gazu albo ciepła z sieci ciepłowniczej za okres trzech lat przed sporządzeniem świadectwa.

Przestrzeganie prawa się opłaca

Zwróć uwagę, że interesy klientów zabezpieczają również przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej. Przykładem takiego unormowania jest art. 4 ust. 2 ustawy. Kierując się jego treścią, przy sporządzaniu każdego świadectwa biorę pod uwagę parametry techniczne źródła ciepła, które zasila budynek lub jego część, oraz uwzględniam parametry techniczne instalacji i konstrukcji danego budynku. Kierowanie się prawem i stojącymi za nim wartościami sprawia, że oferowane przeze mnie usługi opierają się na rzeczywistych parametrach technicznych budynków i znajdujących się w nich instalacji. Nie mam zwyczaju „chodzenia na skróty”. Standardem w mojej firmie jest wizja lokalna na obszarze Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Chorzowa, jeśli trzeba połączona z dokładnymi, kompleksowymi pomiarami „w terenie”. Jest to niezbędne, np. gdy plany konstrukcji albo projekty budowlane starszych budowli nie zachowały się lub gdy ich zgodność z rzeczywistością budzi wątpliwości. Dzięki temu możesz być pewien, że Twoje świadectwo energetyczne będzie oparte na konkretnych i zweryfikowanych danych.

Słupy energetyczne

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej na Śląsku w miastach Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska i Chorzów?

Świadectwa charakterystyki energetycznej na Śląsku są zamawiane przez bardzo zróżnicowane podmioty. Zgromadzone przez kilkanaście lat praktyki w całym województwie śląskim doświadczenie obejmuje współpracę m.in. z deweloperami, biurami pośredniczącymi w obrocie nieruchomości oraz innymi przedsiębiorcami. Nieraz pojawia się pytanie o to, czy świadectwo ma swój „termin ważności”, tak jak np. dowód osobisty. Ponieważ zależy mi na informowaniu klientów – również tych przyszłych – chcę poświęcić nieco miejsca tej kwestii.

Co mówią przepisy?

W zasadzie świadectwo jest ważne przez dziesięć lat od dnia, w którym je sporządzono (art. 14 ust. 1 ustawy). Nie ma znaczenia dzień, w którym zostało ono przekazane właścicielowi albo zarządcy budynku. Warto podkreślić, że utrata ważności następuje, gdy mija termin przewidziany prawem. Dzieje się to ex lege, a zatem automatycznie. Co charakterystyczne, termin 10 lat nie może być skrócony ani przedłużony – ani przez właściciela certyfikowanego budynku, ani w drodze decyzji administracyjnej. Upływ terminu trzeba obliczyć zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, który w art. 112 wskazuje, że termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia odpowiadającego datą jego początkowemu dniu (np. 5 III – 5 III), a gdy takiego dnia w ostatnim miesiącu brak, termin kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca. W konsekwencji dokument utraci ważność po dziesięciu latach, w tym dniu, który odpowiada dniu jego sporządzenia (np. 10 XII 2023 – 10 XII 2033). Specyficzna sytuacja powstanie, gdy świadectwo sporządzono 29 lutego. Wtedy termin minie 28 lutego, czyli ostatniego dnia miesiąca, o którym mowa w art. 112 k.c.

Wyjątek od zasady

Świadectwo energetyczne może jednak utracić ważność zanim minie dziesięcioletni termin. Dzieje się tak, gdy przeprowadzone w budynku prace budowlane i instalacyjne spowodują, że jego charakterystyka energetyczna zmieni się (art. 14 ust. 2 ustawy). Co ciekawe, ustawa mówi ogólnie o zmianie charakterystyki bez dookreślenia, że powinna to być zmiana istotna, dostrzegalna, itp. Prawnicy wskazują zatem, że nawet niewielka, wręcz minimalna zmiana charakterystyki sprawia, że świadectwo traci ważność przed upływem 10 lat.

Nasuwa się refleksja, że skuteczne prowadzenie działalności w sektorze nieruchomości i świadectw energetycznych wymaga nie tylko wiedzy technicznej, ale także – i to w coraz większym stopniu – szczegółowej wiedzy o prawie. Świadczy to o narastającej jurydyzacji życia i gospodarki. Zachęcam zatem do skorzystania z profesjonalnych usług oferowanych przez moją firmę na terenie Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej i Chorzowa, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu.