ul. Jasna 17a, 41-800 Zabrze

21 marca, 2024

Świadectwo energetyczne w Zabrzu ma duże znaczenie dla całego rynku nieruchomości. Jest ono swoistym „paszportem energetycznym” budynków, zarówno najnowszych, będących jeszcze w stanie deweloperskim, jak i tych starszych, a nawet zabytkowych. Zawarte w

26 lutego, 2024

Certyfikat energetyczny mieszkania na Śląsku to dokument, którego znaczenie w sektorze nieruchomości stale rośnie, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Certyfikat obrazuje jakość wykonania i klasę energetyczną obiektu. Dzięki temu możliwe jest

23 stycznia, 2024

Świadectwo energetyczne domu na Śląsku to dokument o szczególnym znaczeniu w obrocie prawnym na rynku nieruchomości oraz w codziennym korzystaniu z domu. Z tego względu przepisy, w tym znowelizowana w zeszłym roku ustawa

18 grudnia, 2023

Certyfikat energetyczny na Śląsku to dokument ważny i przydatny dla każdego właściciela lub zarządcy budynku. Zawarte w nim informacje wpływają m.in. na cenę rynkową nieruchomości oraz na decyzje o terminie i sposobach termomodernizacji

22 listopada, 2023

Świadectwo energetyczne mieszkania na Śląsku, zwane czasami „paszportem energetycznym”, jest uregulowaną prawnie odpowiedzią na rosnące zainteresowanie nabywców lokali szacowaniem i porównywaniem efektywności energetycznej budynków. Nie bez racji nasuwają się tu na myśl klasy

15 listopada, 2023

Świadectwo energetyczne budynku na Śląsku budzi zainteresowanie m.in. ze względu na dający się odczuć w ostatnich latach wzrost cen energii - zwłaszcza tej pochodzącej z paliw kopalnych. W naszym kraju, od niemal dwudziestu

8 listopada, 2023

Świadectwo charakterystyki energetycznej na Śląsku stale budzi zainteresowanie wśród osób planujących nabycie domu lub mieszkania oraz inwestorów zamierzających ulokować kapitał w sektorze nieruchomości. Zwiększa się także świadomość znaczenia oszczędności energetycznych. W związku z