ul. Jasna 17a, 41-800 Zabrze

Świadectwo Energetyczne Budynku na Śląsku [Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów]

    Jesteś tu
  • BLOG
  • Świadectwo Energetyczne Budynku na Śląsku w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Chorzowie
Świadectwo energetyczne budynku na Śląsku
15 listopada, 2023

Świadectwo energetyczne budynku na Śląsku budzi zainteresowanie m.in. ze względu na dający się odczuć w ostatnich latach wzrost cen energii – zwłaszcza tej pochodzącej z paliw kopalnych. W naszym kraju, od niemal dwudziestu lat należącym do przechodzącej transformację energetyczną Unii Europejskiej, rośnie także świadomość ekologiczna. Czynniki te motywują inwestorów do poszukiwania rozwiązań opłacalnych i komfortowych, a przy tym sprzyjających środowisku naturalnemu.

Spis treści:
Profesjonalne wykonanie
Podstawowe informacje
Wskaźniki energetyczne
Data i podpis
Cenna źródło wiedzy
Praktyczne porady

Profesjonalnie wykonane świadectwa energetyczne budynków na Śląsku w miastach: Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów

W firmie SAGO każde świadectwo energetyczne budynku na Śląsku opracowuję zgodnie z wymogami prawa. Oprócz ustawy o charakterystyce energetycznej (dalej: ustawa), podstawą jest wzór świadectwa zamieszczony w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Inwestycji z 6 IX 2019 r. Można powiedzieć, że tworzy on ramy, w których prezentowane są efekty mojej pracy, ujęte w przyjazny dla inwestora sposób. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz ponad 1000 realizacji, które zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez PINB, wpływają na profesjonalizm świadczonych przeze mnie usług. Wszystkie świadectwa wykonuję fachowo i w umówionym z klientem terminie. Współpracuję zarówno z deweloperami czy biurami nieruchomości, jak i osobami prywatnymi głównie na terenie Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Chorzowa. Zachęcam zatem do skorzystania z usług firmy SAGO.

Podstawowe informacje

Świadectwo charakterystyki energetycznej podaje najważniejsze dane o budynku. Chodzi tu np. o jego rodzaj i przeznaczenie, rok oddania do użytkowania oraz powierzchnię użytkową. Wygląd budowli oddaje fotografia. Ponadto, na pierwszej stronie dokumentu znajdziesz jasną informację o zastosowanej metodzie wyznaczenia charakterystyki energetycznej budynku. Jeśli świadectwo zostało sporządzone metodą obliczeniową, podana będzie nawet stacja meteorologiczna, z której pochodziły dane wykorzystane przy sporządzeniu charakterystyki energetycznej. Na samym początku świadectwa znajdziesz też jego numer nadawany w systemie informatycznym prowadzącym centralny rejestr świadectw (zob. art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy). Każde świadectwo generują wyłącznie osoby uprawnione za pomocą właśnie tego rejestru.

Dane dotyczące energii

Na pierwszej stronie świadectwa przedstawione są w przejrzysty sposób roczne wskaźniki zapotrzebowania na energię użytkową (EU), końcową (EK) i nieodnawialną energię pierwotną (EP). Obok tego ostatniego podany jest dla porównania wskaźnik EP wymagany przez przepisy techniczno-budowlane dla nowego budynku tego samego rodzaju co analizowany. Towarzyszy im wyliczony w procentach udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu budynku na energię końcową. Nieco niżej znajduje się charakterystyczna kolorowa skala, na której porównano wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną analizowanego budynku i wskaźnik EP dla nowych obiektów określony w przepisach. Dzięki temu możesz szybko zorientować się, czy korzystasz z energii w optymalny sposób. Oprócz tego, na pierwszej stronie świadectwa mamy tabelę, w której przedstawiono obliczeniową roczną ilość energii albo jej nośnika zużywanego przez budynek.

Dzień sporządzenia świadectwa i podpis

W każdym świadectwie znajduje się wyznaczone miejsce na imię i nazwisko oraz podpis autora. Towarzyszy im potrzebna do obliczenia terminu ważności dokumentu data jego sporządzenia. Konieczne jest także podanie numeru wpisu do wykazu osób uprawnionych do wystawiania świadectw (zob. art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy). Sprawia to, że łatwo będziesz mógł sprawdzić, czy świadectwo, które otrzymujesz – np. przy kupnie mieszkania – zostało sporządzone przez osobę spełniającą przewidziane prawem wymogi.

Podpisywanie dokumentów

Świadectwo energetyczne budynku na Śląsku to cenne źródło wiedzy dla mieszkańców Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej i Chorzowa

Przygotowywane w firmie SAGO świadectwa energetyczne budynków położonych na Śląsku przedstawiają w przejrzystych tabelach m.in. różnorodne parametry techniczne i użytkowe budynku (liczba kondygnacji, kubatura itp.). Kierując się fachową wiedzą i przepisami, zamieszczam w nich także informacje o przegrodach budynku, w tym o uzyskanym i wymaganym współczynniku przenikania ciepła przegrody U. Dzięki tabelom z łatwością znajdziesz też dane o systemie ogrzewania, chłodzenia i wentylacji interesującego Cię budynku lub lokalu. Specjalista przygotowując świadectwo energetyczne, umieszcza w nim również wzmiankę o nieuwzględnionych w urzędowym wzorze, lecz istotnych danych dotyczących budynku. W ten sposób zyskujesz pewność, że żadna ważna informacja Ci nie umknie.

Praktyczne porady

Warte uwagi są także znajdujące się w specjalnej rubryce zalecenia przygotowane przez autora świadectwa energetycznego. Dotyczą one poprawy charakterystyki energetycznej budynku, która – w ocenie sporządzającego dokument – jest wykonalna technicznie, a przy tym zasadna z ekonomicznego punktu widzenia. Takie ujęcie sprawia, że poszczególne wskazówki są oparte na odpowiadających rzeczywistości danych o konkretnym budynku. Zalecenia dotyczą przegród budynku oraz znajdujących się w nim systemów technicznych. Zamieszczam je w świadectwie zarówno w związku z planowanym ociepleniem budynku, które obejmie ponad 25% powierzchni jego przegród zewnętrznych, jak i niezależnie do takich zamierzeń. Oprócz tego, w części poświęconej zaleceniom mogą znaleźć się inne uwagi, o ile dotyczą one polepszenia charakterystyki energetycznej, np. informacja o działaniach, które są niezbędne by zrealizować wskazania autora świadectwa.

Na zakończenie warto podkreślić, że przygotowanie zaleceń jest w zasadzie obligatoryjne. Mimo to, gdy brak sensownej możliwości poprawy efektywności energetycznej w porównaniu z przewidzianymi w przepisach techniczno-budowlanych wymogami, zalecenia nie powinny być formułowane. Dzięki temu zalecenia mające być wskazaniami o praktycznym, opłacalnym i proekologicznym charakterze, nie zmienią się w abstrakcyjne teoretyzowanie. Odpowiada to roli, którą odgrywają sporządzone lege artis świadectwa w procesie transformacji energetycznej. Jeśli szukasz specjalisty, który sporządzi odpowiedni dokument dla Twojego budynku oraz mieszkasz w okolicach Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej albo Chorzowa – skontaktuj się ze mną.