Sago - Świadectwa Energetyczne Sago - Świadectwa Energetyczne
 
 
SAGO – ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Zgodnie z obecnie obowiązującą nowelizacją ustawy Prawo budowlane, istnieje obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla: budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

DLA BUDYNKU ODDAWANEGO DO UŻYTKOWANIA


Świadectwo charakterystyki energetycznej jest stanowczo wymagane przez Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, gdyż zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

DLA PRZEPROWADZENIA TRANSAKCJI KUPNA-SPRZEDAŻY

W drugiej połowie 2009 roku weszła w życie rządowa poprawka do obowiązującego Prawa Budowlanego rozszerzająca obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla przeprowadzenia każdej transakcji kupna-sprzedaży mieszkania bądź domu.

DLA PRZEPROWADZENIA NAJMU

Sytuacja jest podobna jak w sytuacji przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży. W tym przypadku wynajmujący powinien okazać najemcy świadectwo energetyczne.

 

Świadectwa energetyczne | Dlaczego my | Referencje | Cena | Kontakt